Friday, 25 June 2021

JOHN GAISAH - MODSISINDING
Diterbitkan: Sabah Records 

Modsisinding - John Gaisah music videoModsisinding - John Gaisah lyrics


Nopo di okoro kupo
Di nopod nogi toun ku
Gumu pomusarahan ku
Sumili do modsisinding

Olingan ku ngaii balajar
Darajah anam norikot
Mantad iddi au oku nodi
Guminuli suminikul

Turus ku do minigiat
Sumili do susuminding
Gisom ima do baino
Kakal ku ih do modsisinding

Baino nosili oku
Modsisinding di nabantug
Noilaan ngai mokikinongau
Soliri pogun do Sabah

♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ 🎼 🎵 🎶 

Baino nosili oku
Modsisinding di nabantug
Noilaan ngai mokikinongau
Soliri pogun do Sabah

Nga kada koyu soroho
Asanang oh modsisinding
Gumu moti toguawangon
Kosusaan om kasanangan

★ If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of at 'Kami Bah Ini' portal. 

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here. Lirik lagu John Gaisah - Modsisinding lyrics.

SUSI WELSON ANDAWI - AUS AUS
Lagu & Lirik: Edia
Muzik: Victor
Pengurus: Jhon Tahol 

Aus Aus - Susi Welson Andawi music videoAus Aus - Susi Welson Andawi lyrics


Hey.. akamangoh ra huang
Aramai pamahunan
Sahuyu huyur noyo ulun asuang
Anambului amaramai ra amahun

Ka atatahk poyo tupo e minan
Lumasu amarangan
Usasin noh poyo liha liohk noh
Asavit noh liha ra aus aus

Kamuh minan kamuh
Angaak toh
Ambaya toh ruo
Muoi simpung
Aramai ko liha ra sumaang

Singgalin mu
Longon mu pili pilik
Ayuh guyang guyang kamuh minan

Ka ampili matuo am mambulok
Asisimpung noh angalang
Kula poyo songorow antitiwol
Angkikiat angiru ra kalumpayan

♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ 🎼 🎵 🎶 

Hey.. akamangoh ra huang
Aramai pamahunan
Sahuyu huyur noyo ulun asuang
Anambului amaramai ra amahun

Ka atatahk poyo tupo e minan
Lumasu amarangan
Usasin noh poyo liha liohk noh
Asavit noh liha ra aus aus

Kamuh minan kamuh
Angaak toh
Ambaya toh ruo
Muoi simpung
Aramai ko liha ra sumaang

Singgalin mu
Longon mu pili pilik
Ayuh guyang guyang kamuh minan

Ka ampili matuo am mambulok
Asisimpung noh angalang
Kula poyo songorow antitiwol
Angkikiat angiru ra kalumpayan

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of at 'Kami Bah Ini' portal. 

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here. Lirik lagu Susi Welson Andawi - Aus Aus lyrics.

MESTON@INDUT'S AMBIKI - NASIHAAN NU HUANG
Lagu & Lirik: Mr Airin Aguir & Eyon's Yaboh
Produce: Carlvaru Productions
Release: Abby Angkaas YouTube Channel 

NASIHAAN NU HUANG - MESTON@INDUT'S AMBIKI music videoNASIHAAN NU HUANG - MESTON@INDUT'S AMBIKI lyrics


Asiha auh riun
Ahilong ra honsoi mu
Oko noyo ralaa
Vusak intor ra salung

Avuk mu alie maawar
Inan muno ra apulak
Nasihan nu huang
Navundukan nu huang

Asuang noh ralaa
Nakito ku ra vuoi hitili
Kaando nakahondo riun
Ra sandong mu
Kasihaan nu huang ku

Asiha kie inan mu
Ulie am matuo mu
Angapu ra inan ku
Muoi anamung riun

Kinamin ku yak
Halan tuuso
Aun lulu nu matuo mu

♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ 🎼 🎵 🎶 

Avuk mu alie maawar
Inan muno ra apulak
Nasihan nu huang
Navundukan nu huang

Asuang noh ralaa
Nakito ku ra vuoi hitili
Kaando nakahondo riun
Ra sandong mu
Kasihaan nu huang ku

Asiha kie inan mu
Ulie am matuo mu
Angapu ra inan ku
Muoi anamung riun

Kinamin ku yak
Halan tuuso
Aun lulu nu matuo mu

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of at 'Kami Bah Ini' portal. 

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here. Lirik lagu MESTON@INDUT'S AMBIKI - NASIHAAN NU HUANG lyrics.

Wednesday, 16 June 2021

Lagu & Lirik : Gidong Oneal (Keningau Recording Studio)
Artist : The Sistar {Fatma & Farhana} 

MULI KENINGAU - The Sistar music videoMULI KENINGAU - The Sistar lyrics


Ounsikou ginawoku
Muli oku noh kampong
Tu alaid au nokouli
Odoi langadon tomod

Sumakai bas Keningau
Mantad oku id Api-Api
Maya ponong Tambunan
Tadon di yodu aki

Nokorikot oku..noh hiti id Keningau
Odoi alawa..ogumu nokoburuon
ramai boh.. hiti ponong Keningau
Ongosuwau om ongosonong 

Ounsikou ginawoku
Muli oku noh kampong
Tu alaid au nokouli
Odoi langadon tomod

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of at 'Kami Bah Ini' portal. 

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here. Lirik lagu The Sistar - MULI KENINGAU lyrics.

PMLDO: MULI HILO KENINGAU (KLONG KATING)
PENYANYI: KLONG KATING 
LIRIK&LAGU: KLONG KATING 
MUSIC ARRANGEMENT: ROLLAND FRANCIS 
MIXING: ROLLAND FRANCIS 
STUDIO: EIGHTROOM STUDIO
VIDEO : KLONG KATING 

MULI HILO KENINGAU - KLONG KATING music videoMULI HILO KENINGAU - KLONG KATING lyrics


Mamanau oku hilo Keningau
Miruba tama om tapa ku
Langadon tomod iti ginawo ku
Doh alaid noh au nokopiruba

Keningau kinosusuan ku
Nokosukod oku hilo Apin-apin
Ogumu tambalut dih osonong
Om tompinai ku ngawi toinsanan

muli kampung, muli kampung 
Osonong kopio iti ginawo ku

Chorus:

Keningau.. 
Nosilih kakadayan tagayo
Ogumu kinotundaon nokito ku
Kinoyonon kinosusuan ku
Kinoyonon sinikulan ku
Kalalangad tikid tadau

muli kampung, muli kampung 
Osonong kopio iti ginawo ku

Koongoi ko, nopo hiti Keningau
Kada lihuai Tamu Apin-apin 
Nuluhon doh Crocker om Nulu'd Tirig
Haro nogi Mee Woo Resort kawagu

Sundung osodu ku mantad Keningau
Kosorou oku nopo kasasari
Langadon oku tama om tapa
Hiti nodi Padang Bingkor kampung ku

muli kampung, muli kampung 
Osonong kopio iti ginawo ku

Chorus:

Keningau..
Nosilih kakadayan tagayo
Ogumu kinotundaon nokito ku
Kinoyonon kinosusuan ku
Kinoyonon sinikulan ku
Kalalangad tikid tadau

muli kampung, muli kampung 
Osonong kopio iti ginawo ku

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of at 'Kami Bah Ini' portal. 

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here. Lirik lagu Klong Kating - Muli Hilo Keningau lyrics.

Thursday, 3 June 2021

Tajuk : Kukuamon Dii Yaki
Artis : Klong Kating
Lagu/lirik : Pius Kating
Muzik : Douglas Henry Monis
Studio : Pusakag Productions 

KUKUAMAON DII YAKI - Klong Kating music videoKUKUAMAON DII YAKI - Klong Kating lyrics


Poinsakai likud karabau
Momiwit ii yaki do tuni
Popokotob di yabau dau
Hilo id tanga kobuturan

Ongoi guyud ii yaki
Hilo id koporingan
Milapai dilo nuluhon
Minsiat do lokos tosogit

Iti noh..
Kukuamaon di yaki
Tinandai dau buburuon
Hinonggo nodi koubasanan diti
Nopugas id sinorou tokou

Poinsakai ii yaki do raggus
Magalum dot tumoon
Notoukan do rana
Agalong po do nosidangan

♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ 🎼 🎵 🎶 

Iti noh..
Kukuamaon di yaki
Tinandai dau buburuon
Hinonggo nodi koubasanan diti
Nopugas id sinorou tokou

Gumandal noh gia ii yaki
Popoopi do parai
Modsubak do bambarayon
Hilo id timpak dilo tangkob

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of at 'Kami Bah Ini' portal. 

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here. Lirik lagu Klong Kating - KUKUAMAON DII YAKI lyrics.