Saturday, 5 September 2020

VELVET ADUK - SOIRA
Music/Lyrics/Producer/Arranger: Velvet Aduk
Co-producer: Allen Ambrose Mudi
Guitar: Andy O'Mail
Keyboard: Allen Ambrose Mudi
Bass: Matteo Buttod
Mixing & Mastering: Allen Ambrose Mudi

Soira - Velvet Aduk music video
Soira - Velvet Aduk lyrics


Pintong-intong ku
Nunu ngai pinosurat nu
Norubatan tokou timpu
Om natagakan kito no do
tupus

Ingga nodi oh guno
Do momusorou  timpu di nakatalib
Nga nokuro tu oruol iti ginawo ku

Soira osodu, opurimanan ku
Poindoros ko dogo
Kotiri iti romou ku soira do kosorou dino turos nu

Nokuro tu kakaal oku poh mongilou dika?

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of at 'Kami Bah Ini' portal.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here. Velvet Aduk - Soira lyrics.

Welcome to KamiBahIni @ https://kamibahini.blogspot.com.

You're viewing lyrics and music video for Pupus Pansuaian by Spencer C Sindin.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Pupus Pansuaian - Spencer C Sindin.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Pupus Pansuaian - Spencer C Sindin music video
Pupus Pansuaian - Spencer C Sindin lyrics


Lumpai ku solor
Nangimbalut ra inggalan mu
Ra randalom nu huang ku
Ra vuoi-vuoi toh ruo nasindangan

Laie ka solor
Alapon mu auh ra vuvuai
Laie raino pilat nu huang inalulum ku
Pinungananmu ra nahambayan toh ruo

Hamano alulumon ku
Ulit nu nahuvaran toh
Pamalalasu ku
Ra huang amansian riun

Auma nga lair
Alapon ra vavas
Pamavavas ra huang nangkaus riun

Nangkausan ku alie
Rahu-rahu muno
Alikot sumuai

Amanggoh kie huang mu
Ra nahambayan toh
Pupus pansuaian

#
Lumpai ku solor
Nangimbalut ra inggalan mu
Ra randalom nu huang ku
Ra vuoi-vuoi toh ruo nasindangan

Auma nga lair
Alapon ra vavas
Pamavavas ra huang nangkaus riun

Nangkausan ku alie
Rahu-rahu muno
Alikot sumuai

Amanggoh kie huang mu
Ra nahambayan toh
Pupus pansuaian

Lumpai ku solor
Nangimbalut ra inggalan mu
Ra randalom nu huang ku
Ra vuoi-vuoi toh ruo nasindangan

Disclaimer: Lyrics and music video of Pupus Pansuaian - Spencer C Sindin provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned. 

If you like the song lirik lagu Pupus Pansuaian - Spencer C Sindin lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry. 

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.

SFENCY KRISTY ANJUN - LUMPAI KU
Pencipta: Masrani Tumas & Dinna Libou
Susunan muzik: Jack Urim
Studio rakaman: Lansaran & PSS Production
Keluaran: MT Asioh

Lumpai Ku - Sfency Kristy Anjun music video
Lumpai Ku - Sfency Kristy Anjun lyrics


Lumpai ku ra nasiba riun
Ra vuoi hitili
Aka.. sino noh ambai mu

Lumpai ku nangkuliman riun
Ra vuoi nu orou
Aka.. aruol huang ku

Pandulion ku pono
Pamalaan tinaakan mu
Ra inan ku
Ra matuo mu rano.. oh.. oh..

Angas auh
Ra rahuon nu ulun vokon
Intoro napo
Osonsol ku vayah ku

Layawin ku
Kaus nu huang soro
Pilat nu huang
Ra vinuvuai mu

Hamano hamano aka
Elain yak
Kavavas nu huang

#
Pandulion ku pono
Pamalaan tinaakan mu
Ra inan ku
Ra matuo mu rano.. oh.. oh..

Angas auh
Ra rahuon nu ulun vokon
Intoro napo
Osonsol ku vayah ku

Layawin ku
Kaus nu huang soro
Pilat nu huang
Ra vinuvuai mu

Hamano hamano aka
Elain yak
Kavavas nu huang

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of at 'Kami Bah Ini' portal.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here. Sfency Kristy Anjun - Lumpai Ku lyrics.

ABBY ANGKAAS - LUMANSAN AUH
Lagu & Lirik: Masrani Tumas & Dinna Libou
Publisher: MT Asioh/ Carlvaru Production

Lumansan Auh - Abby Angkaas music video
Lumansan Auh - Abby Angkaas lyrics


Kulo kulo
Ra huang soro alie
Kaalap anivuni
Ra langoh ku riun

Hayo kie solor
Ra inan soro alie
Tukir nu londom
Oko yak ra inupi ku

Lumansan auh
Paie pangkalau
Piroton mu solor
Huang mu rakon alie

Ailong ku
Susuit angkayang
Maya halan huang ku
Muoi pahilong riun

Kono poh kono poh
Inan mu alie
Lumangoh rakon
Elain mu yak gambar toh
Auh ika alulu riun

#
Hayo kie solor
Ra inan soro alie
Tukir nu londom
Oko yak ra inupi ku

Lumansan auh
Paie pangkalau
Piroton mu solor
Huang mu rakon alie

Ailong ku
Susuit angkayang
Maya halan huang ku
Muoi pahilong riun

Kono poh kono poh
Inan mu alie
Lumangoh rakon
Elain mu yak gambar toh
Auh ika alulu riun

★ If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of at 'Kami Bah Ini' portal.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here. Abby Angkaas - Lumansan Auh lyrics.

Welcome to KamiBahIni @ https://www.kamibahini.com.

You're viewing lyrics and music video for Momuhobo by Elica Paujin.

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking your of choice on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of Momuhobo - Elica Paujin.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here.

Momuhobo - Elica Paujin music video
Momuhobo - Elica Paujin lyrics


Norongouku ngawi tangon nu mantad hilo sodu
Oruol iti ginawo om romou mumbal do rumatu
Nung noilaan ku mantad daa iti noh ralan doh koompokon
Auh ku e daa mumbal minsomok diya

Baino korikot koh mongoi pokiampun kawagu
Siou amu po nolingos iti ruol ginawo
Amu oku noh siruba sundung pia palabus ti bongut
Norualan kopio nogonitan ti tupusku

Ula noh ula noh sangsagan nga auh milo
Nokokodou nodi ginawoku do mukab

Napasn oku no doh momisiwo iti ginawo doh muhot uhot
Nokuro tuh asaga kopio koh moninduol ginawoku
Atagak nodi iti tupusku diya kolisok nogi ti lisihku
Om pologoson oku noh tumoguang tadauku doh suab

Momuhobo po toruhai

Yoku matu kasalah do monorimo diya

##
Nokuro tuh asaga kopio koh moninduol ginawoku
Atagak nodi iti tupusku diya kolisok nogi ti lisihku
Om pologoson oku noh tumoguang tadauku doh suab

Atagak nodi iti tupusku diya kolisok nogi ti lisihku
Om pologoson oku noh tumoguang tadauku doh suab

Momuhobo po toruhai
Momuhobo po toruhai

Disclaimer: Lyrics and music video of Momuhobo - Elica Paujin provided or displayed on this blog is just to share the info. as well as reference and educational purposes, all the lyrics and music videos that are shared on the site 'Kami Bah Ini' is copyright / property of the authors, composers, artists and music labels & production concerned.

If you like the song lirik lagu Momuhobo - Elica Paujin lyrics and it music video, album and singles, get them through the proper channels and make sure you get the ORIGINAL to show your support for our music industry.

All sources of music is derived from the YouTube video and others source. Support local Sabah songs.