Saturday, 13 August 2022

Jesseca Jeffrin Sipilli - KOGINAVAAN KU DIAU NOKOSUNI
Lagu : Douglas Henry Monis
Lirik : Jesseca Jeffrin Sipilli
Muzik :Douglas Henry Monis
Studio :Pusakag Productions
Album : Monohuod Kumaa Toinsanan (2022) 

Koginavaan Ku Diau Nokosuni - Jesseca Jeffrin Sipilli music videoKoginavaan Ku Diau Nokosuni - Jesseca Jeffrin Sipilli lyrics


Izou tuhun tomungkang
tomoimo nopo do aatu
Iziau tuhun poingimatu
apantod om au aatu

ogumu koompuvangan ku
kopiuman zou kokuangan ku
songian ko nopo id doos ku
kavakasan nu mikot doid dogo

Ngingis nu dii toomis
kidum dino mato nu
tinuhid dino ginavo nu
Kopogovit do umupus diau

savi-avi dino ula nu dogo
kosimpuhak koginavaan ku diau
sumuni upus ku doid diau
guminavo om oupus zou diau

♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ 🎼 🎵 🎶 

Izou tuhun tomungkang
tomoimo nopo do aatu
Iziau tuhun poingimatu
apantod om au aatu

ogumu koompuvangan ku
kopiuman zou kokuangan ku
songian ko nopo id doos ku
kavakasan nu mikot doid dogo

Ngingis nu dii toomis
kidum dino mato nu
tinuhid dino ginavo nu
Kopogovit do umupus diau

savi-avi dino ula nu dogo
kosimpuhak koginavaan ku diau
sumuni upus ku doid diau
guminavo om oupus zou diau

Ngingis nu dii toomis
kidum dino mato nu
tinuhid dino ginavo nu
Kopogovit do umupus diau

savi-avi dino ula nu dogo
kosimpuhak koginavaan ku diau
sumuni upus ku doid diau
guminavo om oupus zou diau

★ If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of at 'Kami Bah Ini' portal. 

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here. Lirik lagu Koginavaan Ku Diau Nokosuni - Jesseca Jeffrin Sipilli lyrics.

Marcellus - Langad Mantad Doho  
Music Arrangement: Marcellus Paungin
Studio: Cellus Home Studio
Video Director: Marcellus Paungin
Videographer: Marcellus & Malsius 

Langad Mantad Doho - Marcellus music videoLangad Mantad Doho - Marcellus lyrics


Hiti kasari oku no poingandad dika
langadon tomod iti ginawoku
mulong pia sopinsodu toh do baino
nga ginawo toh kakal do poinggirot

poingintong oku dino mato om ngingis nu
ohh kagayat diti ginavoku
tikid todop ku moginipi nopo diya
aiso suai oh aiso suai

Nung kopiruba toh do insan tadau
romito noh ti longon ku oi koupusan
tupus ku dika di aiso oh kopupuson 
ika noh ie pointopot id suang ginawoku

poingintong oku dino mato om ngingis nu
ohh kagayat diti ginavoku
tikid todop ku moginipi nopo diya
aiso suai oh aiso suai

♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ 🎼 🎵 🎶 

Nung kopiruba toh do insan tadau
romito noh ti longon ku oi koupusan
tupus ku dika di aiso oh kopupuson 
ika noh ie pointopot id suang ginawoku

poingintong oku dino mato om ngingis nu
(oh ngingis nu)
ohh kagayat diti ginavoku
(oh ginavoku)
tikid todop ku moginipi nopo diya
aiso suai oh aiso suai

Uo uo uo poingintong oku dino mato om ngingis nu
(oh ngingis nu)
ohh kagayat diti ginavoku
(oh ginavoku)
tikid todop ku moginipi nopo diya
aiso suai oh aiso suai

poingintong oku do mato om ngingis nu 3x
Oh kagayat diti ginavoku

★ If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of at 'Kami Bah Ini' portal. 

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here. Lirik lagu Langad Mantad Doho - Marcellus lyrics. 

Saturday, 6 August 2022

Jainol Likuran - Bukit Layang Layang
Pencipta/ Senikata: Saman Likuran
Gubahan Senikata/ Lirik: Jainol Likuran 

Bukit Layang Layang - Jainol Likuran music videoBukit Layang Layang - Jainol Likuran lyrics


Alie Kukurit mu rakukusimon
Nakalimbakut ra huang
Huang asiha riun

Alie gigilong mu lie r asuliliton
Nakaivit ra huang
Huang lumango riun

Enancy ingalan mu
Nasihaan nu huang
Amaie poyo orou
Matong noh lango ku riun

Ambolong matong vavara mu
Sumindangan rakon ra inupi

Alie kasawotku Bukit Layang Layang
Akamansi ra huang 
Angivit ra kalangaan

Alie aimpal noh laut nu Sapitang
Intok tali nambaya
Nantaakan toh ra janji

♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ 🎼 🎵 🎶 


Enancy ingalan mu
Nasihaan nu huang
Amaie poyo orou
Matong noh lango ku riun

Ambolong matong vavara mu
Sumindangan rakon ra inupi

Alie kasawotku Bukit Layang Layang
Akamansi ra huang 
Angivit ra kalangaan

Alie aimpal noh laut nu Sapitang
Intok tali nambaya
Nantaakan toh ra janji

★ If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of at 'Kami Bah Ini' portal. 

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here. Lirik lagu Jainol Likuran - Bukit Layang Layang lyrics.

ASOKOL AMPUAYA - Shironyta Janisol @Sharon
Lagu & Lirik : indah darius
Muzik : Carlvaru Production 

ASOKOL AMPUAYA - Shironyta Janisol @Sharon music videoASOKOL AMPUAYA - Shironyta Janisol @Sharon lyrics


aka lavusin ku halan okoh
ahuyum koh ra ruandu vokon
akarati ra kinasiha nu huang mu

aka napongo noyo rahu ku riun
tohomon muyak raino amahuang
ukolon ku kinasiha nu huang mu

nasokol auh noyo aka
ra pupuaya ku riun
onsoi poh lavusin ku
inan muno raino

aungou auh noyo aka
ampuaya ra inan mu
onsoi poh lupanin
ku inan muno raino

*
aka napongo noyo rahu ku riun
tohomon muyak raino amahuang
ukolon ku kinasiha nu huang mu

♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ 🎼 🎵 🎶 

aka napongo noyo rahu ku riun
tohomon muyak raino amahuang
ukolon ku kinasiha nu huang mu

nasokol auh noyo aka
ra pupuaya ku riun
onsoi poh lavusin ku
inan muno raino

aungou auh noyo aka
ampuaya ra inan mu
onsoi poh lupanin
ku inan muno raino

*
aka napongo noyo rahu ku riun
tohomon muyak raino amahuang
ukolon ku kinasiha nu huang mu

★ If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of at 'Kami Bah Ini' portal. 

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here. Lirik lagu Shironyta Janisol @Sharon - ASOKOL AMPUAYA lyrics.

Title : Sunduan Tupusnu (Bahasa Dusun)
Original Title song : Aura Cintamu
Composer: Rasya Haikal
Lyric Translater :  Carlesie Lubin & Fanzi Ruji @Fanzi Ruji
Soundtrack of Novel : Terbawa Hatimu Terbang (Rasya Haikal)
Music Arranger : Andrei Aiman, Bengkulu
Vocal Mixed & Mastered : Andrei Aiman, Bengkulu
Music Video Director: Andrey Arief
Video editor : Rozz Embi, Malaysia.
Cinematographer: Dika Satriawan 
Script : Rozz Embi
Model : Atik Ismiyati & Andrey Arief
Producer : Rozz Embi & Andrey Arief
Executive Producer : Atik Ismiyati

SUNDUAN TUPUSNU - ANDREY ARIEF music videoSUNDUAN TUPUSNU - ANDREY ARIEF lyrics 


Opurimananku gogor ginawonu
Okito babang tupusnu au ku nosoromo
Agayat ginawo mintong do wurosnu
Sunduan tupusnu sumarabak id ginawoku

Owitoku tumulud miampai tupusnu
Mamatu lish id tawan obulou
Korikot kito ngoduo id timpak nuluhon
Tumoronong do ngoyonon di piupusan toh

Imuri ai om sonsodo ti matoku
Au ko nangku kopuriman iti tupus
Aanau koposion ku, kikabang nodi
Magandad dika sumuang id ginawoku

*
Owitoku tumulud miampai tupusnu
Mamatu lisih id tawan obulou
Korikot kito ngoduo id timpak nuluhon
Tumoronong do ngoyonon di piupusan toh

Minamangun, ukabai o ginawo dau
Opuhawang do mamaramit doho
Onuan ku babang osogit piupusan
Batosku mupus dika do sogogisom

Au oku nodi otoboi
Monohon langad id suang ginawo
Romito oku noh romito tupusku
Osiliu ko koupusan id ginawo ku

♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ 🎼 🎵 🎶 

Minamangun, ukabai o ginawo dau
Opuhawang do mamaramit doho
Onuan ku babang osogit piupusan
Batosku mupus dika do sogogisom

Au oku nodi otoboi
Monohon langad id suang ginawo
Romito oku noh romito tupusku
Osiliu ko koupusan id ginawo ku
Ika koupusan id ginawo ku
Koupusan id ginawo ku
Koupusan id ginawo ku

★ If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of at 'Kami Bah Ini' portal. 

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here. Lirik lagu Andrey Arief - Sunduan Tupusnu lyrics.

Sunday, 31 July 2022

NAKAAYUNG-AYUNG
Susie Welson A feat Ellyana A
Lagu & Lirik: L. Lidung Sankora

NAKAAYUNG AYUNG - Susie feat Ellyana music videoNAKAAYUNG AYUNG - Susie feat Ellyana lyrics 


paat ku sangulunan
ahuang-huang ku
janji-janji mu rakon
ra paat toh nahambai li

rahu-rahu mu rakon
auh noh cinta mati mu
nakalalansan auh
ra janji-janji palsu mu

raino nakaayung-ayung
inan ku

nakativusu yak
nalansan riun
raino sangulunan inan ku
hamano iviton ku
pono kaus ku

am pilat nuh huang
mintawoi riun

hamano huat pono
layawin ku yak inan ku

pangiruanan ku
ra kaus nuh huang ku

♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ 🎼 🎵 🎶 

paat ku sangulunan
ahuang-huang ku
janji-janji mu rakon
ra paat toh nahambai li

rahu-rahu mu rakon
auh noh cinta mati mu
nakalalansan auh
ra janji-janji palsu mu

raino nakaayung-ayung
inan ku

nakativusu yak
nalansan riun
raino sangulunan inan ku
hamano iviton ku
pono kaus ku

am pilat nuh huang
mintawoi riun

hamano huat pono
layawin ku yak inan ku

pangiruanan ku
ra kaus nuh huang ku

★ If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of at 'Kami Bah Ini' portal. 

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here. Lirik lagu NAKAAYUNG AYUNG - Susie feat Ellyana lyrics.