Sunday, 12 July 2020

Lirik Karaja Tinungkusan - Jaidy BadingJaidy Bading - Karaja Tinungkusan
Lagu: Jaidy Bading
Lirik: Jhudi Dadi
Studio: Sabah Records

Karaja Tinungkusan - Jaidy Bading music video
Karaja Tinungkusan - Jaidy Bading lyrics


Mosik dong kosuabon
Mingkukuhuk ilo manuk
Mongoi oku pogonsok
Kokorihan kud mindahu

Sumilau ilo tadau
Mananda'd osonong talun
Rasam amu sumondot
Monusa dot morobuat

Korikot id dumoon
Pasawiton ku it kokoriu
Tumundu kud gumamas
Moi'd tosonong sunion do parai

Iti noh karaja'd mongungumoh
Tinungkusan di yodu aki
Nuang amalas nopo'd morobuat
Nga inggaa nodi ot takanon

Kano tokou mindahu
Moi'd osukup oh takanon

#
Korikot id dumoon
Pasawiton ku it kokoriu
Tumundu kud gumamas
Moi'd tosonong sunion do parai

Iti noh karaja'd mongungumoh
Tinungkusan di yodu aki
Nuang amalas nopo'd morobuat
Nga inggaa nodi ot takanon

Kano tokou mindahu
Moi'd osukup oh takanon

Korikot nopo it mongomot
Koubal no'd parai wagu
Piloson ku it kombura
Panganas dot parai wagu

If you like the lyrics that has been share here; do share it by clicking on social network button to spread some love and support for our local singers and songs of at 'Kami Bah Ini' portal.

You are welcome to comments for any correction on the lyrics are provided here. Jaidy Bading - Karaja Tinungkusan lyrics.

No comments:

Post a Comment